Mình thích dc ăn cái này wá!Mình thèm :(!

Hồi hè đi ăn cái này với chị Trúc, ngon ghê mời ơi. mà hơi mắc 4 miếng hơn 5ok:(

Biềt vậy hồi đó ăn nhiều 1 chút xíu:(

3 comments on “Mình thích dc ăn cái này wá!Mình thèm :(!

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s