Chắc mình fải mua cái keyboard mới

Mình cầm cự lắm nhưng mà thế này thì fải mua cái mới rồi:(

Thix cái keyboard cà tưng này. Mua ở FiveBelow. Xài chưa bao lâu mà jờ bay hết mẹ nó chữ rồi. DẠo  này chỉ còn đánh theo cảm tính nhiều khi chát với tụi nó mà đánh chữ sai tưà lưa. Khổ ghê..

Mình thì mình thix cái keyboard này. gõ wen tay rồi nên phím hình như cũng mềm hơn và kiu lốc cốc nghe vui ta..

Đúng là cuả rẻ cuả ôi xài chưa nóng hàngđã bay hết chử.. ôi jời ơi:(((((((

Advertisements
By kendylau Posted in Blog

2 comments on “Chắc mình fải mua cái keyboard mới

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s