Entry 13/8/2010

r

Hôm nay sẽ có mưa sao băng vào lúc 2h, mình hồi hộp wá! Chắc là ko coi dc đâu tại dzì nhà mình ko thuộc khu vắng, nhưng mà để lát nữa lên lầu nghía thử xem coi có mua ko:)) Hí hí.

MÀ Vn mình hay nói xạo ớn, nhớ hồi trước cũng nói là có mưa sao băng mà rốt cuộc có con mẹ j đâu:).

Okie. 14/8 mình về lại bên đó- tới lúc fải bye bye VN rồi đó. Đúng là ko có bữa tiệc nào là ko tàn hén.. hĩ hĩ hĩ

By kendylau Posted in Blog

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s