Two Mollies Died within 12 hours u_U

Mèn ơi 12 tiếng đi tong 2 em cá. ông trời sao mà bất công wớ;'(

I haven’t mentioned in the previous posts that I have had a fish tank. I have named my babies 4 days ago

2 Mollies: Java and Shinaa ( I was messing with Java software and the name just came across my head)

2 Platies: Coca and Cola ( Coke)

1 Redtail Shark: Chaka (patapon)

The first 2 days, Coca actually was infected with Ich and she has white little bumps all over her body. I was so worry about it, then I read some articles online and figure out to turn the heater up to 80*F..So she was find:)

But yesterday, when I was busying writing a group essay, i saw java got stuck in the coral. I tried to get him out!Oh man! He floated..:O OMG… I knew it.. He died. my first theory : he was stuck in the coral, tried to get out and accidently broke his bone… However, It wasn’t right; he died because of another reason.

The next morning ( I was so sad and Only got 3 hrs of sleep) before going to school, I rechecked my tank again. I could see Coca, Cola and Chaka, but not Shina.. She was laying there…………………Then she floated…… OMG:((

I just changed 30% or the water and now trying to watch them carefully. I’m scared to death when seeing them swimming at the bottom:((. I also read some articles and have known the reasons why..But but but.. i couldn’t have any chances, Mollies are not as hardy as others.

Mk đĩ Long hum wa nói mình sát cá. ưà mà đúng thiệt nuôi từ trước tới jờ tổng cộng là 7 con mà đã chết mất 4 con rồi. Càng nuôi là càng chết…:(( Bùn wá bùn wá bùn wá àh:((. Mà 2 con kia hôm nay nó bơi tá lả đủ hướng như là trúng tà ấy mợi ơi:/ Sợ thật… Dạo này mình bĩ khùng.. chắc là bị Ma cá ám rồi:(

P/s:hum nay làm presentation rất  là tốt, mình dc khen trước lớp nhé::) hì hì… hơi bớt  buồn rồii

Để ngày mai kiếm con dao mỗ ra coi có j ở trỏng… hìhì.. làm cái anatomy luôn ấy mà:/

Khuyến mãi thêm cái này, truyện cười về mấy con gà hok hỉu tiếng tiếng Việt mà bày đặt xài Google Translate

haha! hài nhất là câu đầu.. CHIM RẤT THIX CHUỘT nhé:)) ối con bà ơi đúng là…hà! MÀ thật ra là mình dirty-minded nên mới thấy nó hài, các bạn có thấy nó hài ko=]]

P.s: chú này hồi trước trồng cây si minh đó nhé các bạn=]

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine

Advertisements
By kendylau Posted in Blog

2 comments on “Two Mollies Died within 12 hours u_U

  1. haha chym rất thix chuột:))
    wây mà nó mù mới thích mày!! mù mới khoái mày!!!=0

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s