* ngẫm thử đúng ko*? do you guys thinh this one is right for me ?!

Which Conan character are you?!
Can you just read and give me some feedbacks:)

Result: Ran Mori

You are a very sensitive person, but at the same time you are incredibly strong emotionally (and probably physically!). You really do know how to stand up for yourself, and as another show of strength, are not afraid to cry when you feel like crying. You may be in an awkward family situation, but that really contributes to your strength. You often find yourself in the middle of conflicts, but you manage to make it through just fine, and often help to resolve these conflicts. Because of your strength of heart, you are able to easily support yourself and others, and are very compassionate and selfless, so it’s never really a problem for you to do so. You don’t let anyone walk all over you, and can intimidate people with your courage and no-nonsense attitude.

As translated:
Bạn là một người rất nhạy cảm, nhưng đồng thời bạn có tinh thần mạnh mẽ (và có lẽ thể chất!). Bạn thực sự biết làm thế nào để đứng dậy cho mình, và như là một hiển thị của sức mạnh, bạn không ngại khóc khi bạn cảm thấy muốn khóc. Bạn có thể được sinh ra trong 1 hoàn cảnh gia đình không mấy tôt đẹp, nhưng đó thực sự góp phần vào sức mạnh của bạn. Bạn thường thấy mình ở jữa trọng tâm xung đột , nhưng bạn có thể quản lý tốt để làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn, và thường xuyên giúp đỡ để giải quyết các xung đột khác. Bởi vì sức mạnh của trái tim của bạn, bạn có thể dễ dàng hỗ trợ cho mình và những người khác, và rất nhiệt tình và nhân hậu, do đó, nó không bao giờ thực sự của một vấn đề để bạn có thể gây khó khăn cho baạn. Bạn không cho phép bất cứ ai điều khiển bạn, và ngược lại bàn có thể điều khiển người khác với lòng nhiệt huyết và thái độ cứng rắn

há há há.. i think its quite right:)

4 comments on “* ngẫm thử đúng ko*? do you guys thinh this one is right for me ?!

  1. mi.tao hẽm muốn đu.nhưng hẽm bik seo tao đọc ci dng cuối cng ấy. tao lại lin tưởng đến chiện chăn gối =]]

    Hum wa tao mơ, tao c chồng nha mi :)).đẹp trai.to con.v giu mới g :))

  2. i have no ideas, but i bring to you the best deals of natural life, the best things in which it was ,and is, supposed to be with you in this new year. ^^, híx dạo này ít chát wá, chán wa, bữa nào rảnh lên chat hen nhóx hehe

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s