VCL!!

Xin vô cùng thương tiếc cho đội tuyển Thái lan( xạo wần và chảnh chó)

P/s: Chưa thấy dân tộc nào có tinh thần Vcl- vì công li như dân Việt ta, luôn wan tâm đến các đối tượng đoàn thể kém tài và may mắn hơn chúng ta…

Damn=))

Thailand must go-2-hell!

Advertisements

10 comments on “VCL!!

Tickle me!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s